Her finder i tinglyste vedtægter og husorden.


Bestyrelsen opfordrer til at alle overholder disse - da de er den fælles ramme om vores gode naboskab.

Er der behov for ændringer til vedtægter eller husorden skal disse stilles til generalforsamling.